خبرنگار افتخاری

با سلام و تشکر از تمایل شما برای همکاری با خبرگزاری کشاورزی (ایاگنا). لطفا فرم زیر را با اطلاعات درست و با دقت تکمیل نمایید . واحد خبرنگاران افتخاری ایاگنا بعد از دریافت فرم شما با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را عرض مینماید. لازم به ذکر است منبع ارتباطی خبرگزاری با خبرگزاران افتخاری خود بعد از تایید و تکمیل پرونده خبرنگار شبکه اجتماعی تلگرام یا ایمیل است و تمامی فایل های خبری خبرنگار اعم از فایل متنی .تصویر.فیلم یا صوت بدین صورت دریافت میشود .

خبرنگار افتخاری