آغاز نخستین نشاء مکانیزه برنج در مازندران

آغاز نخستین نشاء مکانیزه برنج در مازندران

همزمان با سفر رئیس جمهوری و با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نخستین نشاء مکانیزه برنج امسال در مازندران انجام شد.

به گزارش ایاگنا نخستین بوته برنج از رقم طارم محلی در حدود ۲ هکتار از زمین های شالیزاری در روستای بولیده شهرستان محمودآباد به صورت مکانیزه نشاء کاری شده است.
مازندران با داشتن حدود ۲۳۰ هزار هکتار زمین های شالیزاری و تولید بیش از یک میلیون تن برنج سفید ۴۰ درصد نیاز کشور را تامین می کند.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در آئین نخستین نشا کاری برنج با بیان اینکه امروز ۳۰ درصد نشا کاری و ۸۰ درصد برداشت برنج در کشور به صورت مکانیزه انجام می شود،گفت : همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم طرح خود اتکایی برنج با حمایت جدی از شالیکاران ۲ استان مازندران و گیلان برنامه ریزی و عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه برنج به عنوان محصول استراتژیک و برنجکاری به عنوان یک محصولی که بیشترین مصرف آب را دارد، فقط در ۲ استان شمالی گیلان و مازندران مورد حمایت قرار دارد، اظهار کرد: با ایجاد ردیف اعتبار مکانیزاسیون و طرح تسطیح و تجهیز زمین های کشاورزی، آبیاری نوین و توجه به رقم های کیفی پر محصول، طرح خوداتکایی برنج را عملیاتی کرده ایم.
وزر جهاد کشاورزی با بیان این نکته که با افزایش مکانیزاسیون و قیمت مناسب برنج، رضایت شالیکاران در ۲سال اخیر بیش تر شده است، گفت: دولت واردات و مقدار مورد نیاز برنج های خارجی را به درستی کنترل کرده است.

به گزارش ایاگنا، بر اساس طرح خوداتکایی برنج ،سطح زیر کشت ارقام پر محصول در شالیزارهای ۲ استان مازندران و گیلان باید به ۲۵۵ هزار هکتار افزایش یابد که هم اکنون در کمتر از ۱۳۰هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان های شمالی رقم پر محصول کشت می شود.
همچنین اجرای آبیاری تناوبی و تجهیز و نوسازی ۲۷۵ هزار هکتار ازشالیزارهای شمال کشور از دیگر برنامه های راهبردی برای رسیدن به خوداتکایی برنج کشور در۲ استان گیلان و مازندران است.

نظر بدهید