ارسال ۲۸۰ هزار تن شالی برنج‌کاران گلستانی برای شالیکوبی به مازندران

ارسال ۲۸۰ هزار تن شالی برنج‌کاران گلستانی برای شالیکوبی به مازندران

با وجود اینکه پروانه‌های بهره‌برداری کارخانه‌های شالی‌کوبی توسط جهاد کشاورزی صادر شده است، دولت هیچ حمایتی برای نوسازی کارخانه‌های شالی‌کوبی نمی‌کند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت شالیکوبی‌داران استان گلستان امروز در گفت‌وگو با خبرنگارما با بیان اینکه از ۱۴۰ کارخانه شالی‌کوبی در استان گلستان ۷۰ کارخانه عضو این انجمن هستند، گفت: از ۱۴۰ کارخانه شالی‌کوبی حدود ۸۰ واحد فعال است، حدود ۲۰ واحد از کل کارخانه‌های شالی‌کوبی کم‌فعالیت و ۲۵ واحد به‌صورت مدرن فعالیت می‌کنند که در سال جاری تعداد واحدهای مدرن استان به ۳۴ واحد می‌رسد.

حسن جرجانی با بیان اینکه این کارخانه‌ها فقط در زمان برداشت شالی (دو ماه از سال) فعالیت می‌کنند، افزود: هم‌اکنون تعداد کمی از کارخانه‌داران شالی استان گلستان برای فعال نگه داشتن واحد خود، اقدام به خرید شالی از استان مازندران می‌کنند؛ این در حالی است که بیشتر این واحدها اعتباری برای خرید شالی و تبدیل آن ندارند، همچنین سال گذشته اعتبارات سرمایه در گردش به این استان اختصاص یافت که متأسفانه اعتباری برای کارخانه‌های شالی‌کوبی باقی نماند.

وی بیان کرد: با وجود اینکه پروانه‌های بهره‌برداری کارخانه‌های شالی‌کوبی توسط جهاد کشاورزی صادر شده است، دولت هیچ حمایتی برای نوسازی کارخانه‌های شالی‌کوبی نمی‌کند، چرا که به‌دلیل کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی با کشت شالی دراستان گلستان مخالف و بر این عقیده است که هرگونه حمایت از کارخانه‌های این بخش باعث افزایش سطح زیر کشت می‌شود.

نظر بدهید