برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور ۶۰ درصد افزایش یافت

برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور ۶۰ درصد افزایش یافت

خیرالله امیری معاون بهبود تولیدات سازمان چای روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری افزود: فصل برداشت برگ سبز چای از روز گذشته پایان یافته و تاکنون از چایکاران استان های گیلان و مازندران ۱۳۹ هزارتن برگ سبز به ارزش دو هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال خریداری شده است که این میزان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ هزارتن محصول امسال برابر ۲۸ درصد برگ سبز درجه یک و ۹۹ هزار تن آن برابر با ۷۱ درصد برگ سبز درجه دو را تشکیل می دهند.
وی اظهارداشت: از این میزان برگ سبز چای ۳۱ هزارتن چای خشک استحصال شده است در حالیکه تولید چای خشک سال گذشته ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن بوده است.
معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور گفت: تاکنون یک هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال برابر ۷۰ درصد مطالبات بابت بهای برگ سبز چای به چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شده است.
وی یادآورشد: در فصل برداشت برگ سبز چای امسال ۱۵۰ کارخانه چایسازی در کار تحویل برگ سبز و تبدیل و عمل آوری آن به چای خشک فعالیت داشتند.
قیمت هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک چای در فصل زراعی سال جاری ۲۴ هزار و ۵۲۵ ریال و بهای هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو ۱۳ هزار و ۷۳۴ ریال تعیین شده بود.
فصل برداشت چای از اردیبهشت ماه هر سال آغاز و در مهرماه خاتمه می یابد.
۵۰ هزار خانوار چایکار در ۲۸ هزار هکتار از باغ های چای استان های گیلان و مازندران به چایکاری اشتغال دارند.

نظر بدهید