برداشت گندم و جو از کشتزارهای شیروان آغاز شد

برداشت گندم و جو از کشتزارهای شیروان آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شیروان : در سال زراعی جاری هفت هزار و ۴۵ هکتار گندم آبی و ۱۶ هزار و ۶۰۰ هکتار گندم دیم و همچنین چهار هزار و ۴۷۰ هکتار جوآبی و شش هزار و ۸۳۰ هکتار جو دیم کشت شده است.
وی گفت: امسال از این سطح زیر کشت غلات، ۴۳ هزار تن گندم و ۲۱ هزار تن جو برداشت خواهد شد.
خوشقامت با بیان اینکه کشت و برداشت گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته به علت جایگزینی ارقام جدید و پرمحصول افزایش داشته است افزود: کشت و برداشت جو در مقایسه با سال گذشته به علت باران های بی موقع، بروز بیماری های مختلف در مزارع کاهش داشته است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شیروان برداشت گندم و جو در این شهرستان از ۲۰ خرداد ماه آغاز و تا اواسط مرداد ماه ادامه دارد.
شهرستان شیروان ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد.
شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پر جمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.

نظر بدهید