تجمع مرغداران گوشتی مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

تجمع مرغداران گوشتی مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

عده ای از مرغداران گوشتی کشور امروز مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش ایاگنا، موضوع در شکواییه اعتراضی مرغداران آمده است :در اثر بی توجهی برخی مسئولان، زندگی ما فدای بهره های بانکی سنگین در تولید مرغ که بخش بزرگی از امنیت غذایی کشور را تامین می کند، شده است.
عده ای از مرغداران گوشتی کشور از صبح امروز مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تجمع اعتراضی برگزار و اعلام کردند: در اثر بی توجهی برخی مسئولان، زندگی ما فدای بهره های بانکی سنگین در تولید مرغ که بخش بزرگی از امنیت غذایی کشور را تامین می کند، شده است.
از سوی دیگر مشکلات تولید مانند انواع بیماری ها، تورم لجام گسیخته، نابسامانی بازار و مرغداران قشر آسیب دیده و ورشکسته ای هستند که بر اثر بی توجهی برخی مسئولان در سراشیبی ورشکستگی افتاده اند و دولت نه تنها حمایت نمی کند بلکه شرکت پشتیبانی امور دام، ضد تولید عمل می کند.
آنها می گویند: با توجه به بحران های متعدد ایجاد شده برای مرغداران گوشتی کشور که بخش اعظم آن متاثر از بی توجهی، اقدامات غیرکارشناسی و ناتوانی دستگاه های مسئول و قصور در انجام وظایف محوله است، ما بر لزوم پاسخگویی و رفع مشکل از سوی دستگاه متولی تولید و تنظیم بازار مرغ، پافشاری می کنیم.
به گفته مرغداران معترض، این دستگاه ها باید برای عمل به وظایف ذاتی خود، رفع بحران ها و مشکلات از جمله افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده ها، ضررهای متوالی مرغداران به دلیل ناهمخوانی قیمت تمام شده با فروش محصول نهایی، ایجاد بازار دلالی و رانت، اعطای امتیازات ویژه به برخی حلقه های بی خاصیت و ضدتولید مانند شرکت پشتیبانی امور دام و غیره عمل کنند.
گفتنی است؛ تامین نهاده های صنعت طیور که بیش از ۹۳ درصد آن از راه واردات تامین می شود، در سال های اخیر که ظرفیت تولید گوشت مرغ افزایش ناهمگنی نسبت به نیاز داخلی افزایش یافته، دچار نوسان شده و به چشم اسفندیار صنعت مرغدارای ایران تبدیل شده است.

نظر بدهید