توصیه های هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان غربی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله های فرمونی و کارت زرد در باغات زیتون
• نمونه برداری از برگ درختان برای تعیین نیاز غذائی باغات میوه
• اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه بویِژه مصرف کود سرک(ازته) و محلول پاشی با کود کلسیمی(کلروکلسیم)
• مدیریت دور آبیاری(حدالامکان آبیاری در ساعات خنک روز یا شبانه انجام گیرد) در باغات میوه برای مقابله با خسارت های ناشی از تنش ها و استرس های رطوبتی
• انجام هرس سبز در باغات انگور ،دانه دار و هسته دار
• ردیابی و مبارزه با آفت کنه در محصول لوبیا
• شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
• مبارزه با نسل دوم کرم سیب در مناطق دشت
• مبارزه با بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار
• مبارزه با انواع کنه در مزارع سبزی و سیفی و باغات
• مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه در درختان هسته دار
• ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی
• مبارزه با نسل دوم کرم آلو در مناطق سرد سیر
• مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوار در مناطق سرد سیر
• مبارزه با شته ها و سفیدک سطحی در باغات
• مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب
• کنترل آفت زنجره مو از طریق هرس سبز سرشاخه های جوان
• زراعی:
• ادامه عملیات برداشت گندم و جو دیم و کلزا و نخود دیم
• اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
• مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غلات با استفاده از خاکورزهای حفاظتی
• اجرای عملیات داشت از جمله وجین، خاک دهی پای بوته، مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعتهای چغندر قند ،یپاز و سیب زمینی، ذرت و گوجه فرنگی برای مقابله با تنش های رطوبتی
• تغذیه بهینه زراعت های بهاره با استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی
• مبارزه با پوسیدگی ریشه در مزارع چغدر قند
• مبارزه با سر خرطومی( خرطوم کوتاه و بلند) در مزارع چغندر قند
• مبارزه با شته سیاه در مزارع چغندر قند
• پایش آفات و بیماری در مزارع ذرت و پنبه
• پاک نمودن ماشین های برداشت قبل از شروع برداشت مزارع بذری

نظر بدهید