توصیه های هواشناسی کشاورزی استان خراسان شمالی

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان خراسان شمالی

• باغبانی:
• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• مبارزه شیمیایی جهت مقابله با لکه غربالی و آنتراکنوز و سفیدک سطحی در باغات آلوده
• هرس سبز و بریدن برگهای اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک
• زراعی:
• کنترل میزان آب کرت های شالیزارهایی که جهت نشاء اختصاص داده شده
• اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
• انجام عملیات برداشت غلات در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر
• برداشت کلزا و جو با توجه به مساعد شدن شرایط جوی

نظر بدهید