توصیه های هواشناسی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

• باغبانی:
• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• استفاده از کولتیواتور جهت دفع مکانیکی علف های هرز و خاک دهی پای بوته های سیب زمینی به همراه مصرف کودهای سرک ازته
• انجام مراقبت های لازم در گلخانه ها جهت جلوگیری از طغیان آفات کنه و مگس سفید
• انجام آبیاری منظم، تغذیه درختان خرما با کودهای حیوانی و پتاسه و پوشاندن خوشه های خرما با پوشش مناسب جهت جلوگیری از خشکیدگی
• مبارزه شیمیایی با آفت کرم خوشه خوار انگور در باغات دارای سابقه آلودگی
• حذف علف های هرز به صورت مکانیکی و هرس پاجوش ها در باغات پسته
• کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده
• استفاده از تله های زرد رنگ عمودی جهت مبارزه غیر شیمیایی با آفت مگس گیلاس با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان آفت
• بهترین زمان سم پاشی جهت مبارزه با آفت پسیل پس از مشورت با کارشناسان گیاه پزشکی
• ردیابی و مبارزه آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی آن در شهرهای جنوبی با کسب نظر کارشناسان مربوطه
• زراعی:
• مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

نظر بدهید