توصیه های هواشناسی کشاورزی استان همدان

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان همدان

• باغبانی:
• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• اقدام به محلول پاشی درختان گیلاس و آلبالو با کودهای اوره، اسید بوریک و سولفات روی در پایان فصل برداشت به منظور افزایش گل انگیزی
• انجام هرس سبز دردرختان میوه علی الخصوص درختان سیب با توجه به اهمیت آن در تشکیل جوانه های گل سال آینده
• کنترل مزارع گوجه فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی
• مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان
• نمونه گیری از برگ درختان میوه جهت انجام آزمون برگ جهت توصیه های تغذیه ای دقیق
• مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه فرنگی
• مبارزه شیمیایی علیه نسل دوم کرم سیب
• مبارزه شیمیایی علیه کرم خوشه خوار مو
• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک شبانه روز به علت گرمای هوا
• پایش فعالیت مگس مدیترانه ای در باغات درختان هسته دار و در صورت مشاهده انجام مبارزه غیر شیمیایی
• پایش پروانه مینوز گوجه فرنگی در مزارع و کشت های سیب زمینی و در صورت مشاهده انجام مبارزه غیر شیمیایی
• کنترل سوسک کلرادو و زنجرک ها در مزارع سیب زمینی
• کنترل بیماری سفیدک حقیقی در باغات میوه (هسته دار و دانه دار) با نظر کارشناسان گیاه پزشک
• زراعی:
• بازدید مزارع گندم در خصوص تجمع سن مادر در لنکرکاه ها و مبارزه به موقع قبل از رفتن به کوه
• انجام عملیات آبیاری درباغات ومزارع گندم و جوآبی
• انجام آبیاری بارانی به منظور شستشوی مزارع ازگرد و غبار روزهای اخیر
• مبارزه باکک در مزارع چغندرقند

نظر بدهید