جذب خبرنگار افتخاری

جذب خبرنگار افتخاری

خبرگزاری باغبانی و زراعت (ایاگنا) در نظر دارد با توجه به وسعت ایران عزیز و گستردگی بیشمار حوزه باغبانی و زراعت با توجه به پیشرفت های حاصل شده در صنعت ارتباطات و امکانات صمعی بصری همچنین رواج بیشمار شبکه های اجتماعی در نظر دارد در کاری جدید از تمامی کشاورزان .مهندسان و هر فردی که در رابطه با کشاورزی جامعه است و علاقمند به خبرنگاری دعوت میکند که اخبار مهم حوزه باغبانی و زراعت حوزه خود را به ما منتقل کنند بدین منظور ایاگنا بخش خبرهای استانی را راه اندازی کرده که مختص خبرهای استانی ارسال شده توسط خبرنگاران افتخاری آن استان میباشد . اگر شما نیز میخواهید میتوانید یکی از خبرنگاران افتخاری ما باشید.

جهت ثبت نام رو اینجا کلیک کنید

نظر بدهید