‌ ‌️ستاد عالی گیاهان دارویی استان لرستان برگزار شد.

‌ ‌️ستاد عالی گیاهان دارویی استان لرستان برگزار شد.

‌ ‌️ستاد عالی گیاهان دارویی استان لرستان برگزار شد.

به گزارش ایاگنا مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گیاهان دارویی در رابطه مشکلات بخش خصوصی، گفت: عدم هماهنگی و تعامل کیفی و راهبردی برخی از دستگاه های اداری باعث چالشهای در بخش خصوصی(داروهای گیاهی) شده که این امر ریشه در فرهنگ دارد و باید فرهنگ مشارکتی به شکل مطلوب توسعه دهیم تا مشکلات بخش خصوصی مرتفع شود.

دکتر پیمان یوسفی آذری درخصوص اینکه عدم شناخت تولید کنندگان نسبت به نیازهای بازار جهانی باعث مشکلات ما در زمینه صادرات است، تصریح کرد: ازمشکلات اساسی ما درحوزه بین المللی عدم شناخت بازار جهانی وشاخص های مهم آن است و باید ابتدا نیازها وشاخصه های مهم بازارهای جهانی شناخته و براساس آن اقدام به تولید شود.

وی تاکید کرد: باید کمیته صادرات داروهای گیاهی و صنایع هماهنگ شوند تا سیاستهای بازار درحوزه داروهای گیاهی را تنظیم شود.

یوسفی آذر قرن ۲۱ را قرن سلامت دانست و در همین خصوص بیان کرد: قرن ۲۰ قرن صنعت بود که نتیجه آن تهدید سلامت انسانها شد و قرن ۲۱ را قرن سلامت نامیده اند و به همین خاطر راهبرد اکثر کشورهای توسعه یافته گرایش به داروهای گیاهی است و کشور ما باید از این موقعیت استفاده کند و از ظرفیت های موجود در مناطقی از قبیل استان لرستان اقدامات مناسبی نماید.

️مشاور وزیر ومجری طرح گیاهان دارویی درخصوص فرآیند نهاده وتولید گفت:یکی از اقدامات این ستاد باید به صورت کیفی باشد تا نهاده کاشت،داشت وبرداشت و مراحل تولید نگهداری،بسته بندی،حمل و نقل و مصرف را عملیاتی کند.

دکتر یوسفی آذر توسعه بخش گیاهان دارویی را در یک یا دو نوع گیاه دارویی دانست، ادامه داد: یکی ازمشکلات ما درتولید محصولات داروهای گیاهی این است که ماسعی داریم چندین نوع گیاه دارویی را هم زمان تولید کنیم که این امر باعث تراکم ومختل شدن چرخه تولید در زمینه عرضه کردن آن دربازارهای مورد نظر میشود که بهتراست ابتدا برروی یک یا دو نوع گیاه دارویی سرمایه گذاری کنیم.

 

خبرنگار ایاگنا :پری نوری

نظر بدهید