ساید بار سرخط خبر ها

برجام و صادرات پسته ایران به بیش از۱۷۰ کشور جهان

برجام و صادرات پسته ایران به بیش از۱۷۰ کشور جهان
رمضان روئین‌‌تن با اشاره به اینکه پسته ایران به علت شرایط آب و هوایی بهترین پسته دنیا است، گفت: این محصول به صورت مستقیم به ۷۰ کشور و به صورت غیرمستقیم به ۱۷۰ کشور دنیا ص...
بیشتر بخوانید

سطح کشت برنج در کشور به بیش از ۶۰۰ هکتار می‌رسد

سطح کشت برنج در کشور به بیش از ۶۰۰ هکتار می‌رسد
دبیر انجمن برنج کشور امروز گفت درباره وضعیت برنج‌های نشاءشده در استان‌های شمالی با توجه به برودت هوا طی هفته اخیر گفت: به شالیکاران مازندرانی توصیه شد که نشاء خود را زیر...
بیشتر بخوانید

ارقام گردوهای همدان تغییر میکند

ارقام گردوهای همدان تغییر میکند
مدیرعامل اتحادیه اصلاح نهال گردوی تویسرکان همدان امروز گفت: اصلاح باغ‌های گردوی تویسرکان از لحاظ جایگزینی ارقام مقاوم در برابر سرما، سرشاخه‌کاری، استفاده از آبیاری نوین،...
بیشتر بخوانید

زیتون گران ایرانی بازنده بازار صادرات

زیتون گران ایرانی بازنده بازار صادرات
عضو شورای عالی زیتون امروز گفت: به‌منظور توسعه ارقام تجاری زیتون کنسروی، ارقام کنسروآلیا، مانزانیلا و تخم کبکی که جزو ارقام کنسروی با سایز نسبتاً درشت و نسبت گوشت به هسته...
بیشتر بخوانید