هواشناسی

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی از۹۶/۹/۲۰-۹۶/۹/۲۳

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی از۹۶/۹/۲۰-۹۶/۹/۲۳
خودداری از سمپاشی و محلول‌پاشی ریزمغذی‌ها با توجه به وزش باد شدید، کنترل شبانه دمای گلخانه‌ها، تغذیه مکمل زنبورها با توجه به ماندگاری هوای سرد از جمله توصیه‌های هواشناسی...
بیشتر بخوانید

اطلاعیه هواشناسی برای کشاورزان

اطلاعیه هواشناسی برای کشاورزان
هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای، توصیه‌هایی را به کشاورزان مناطق مختلف کشور برای روز آینده ارائه داد. به گزارش خبرگزاری ایاگنا، هواشناسی با صدور اطلاعیه‌ای برای کشاور...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۳۰/۰۸/۹۶-۳/۰۹/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۳۰/۰۸/۹۶-۳/۰۹/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۵/۰۸/۹۶ لغایت ۳۰/۰۸/۹۶) استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی...
بیشتر بخوانید

اطلاعیه هواشناسی کشاورزی برای ۵ روز آینده

اطلاعیه هواشناسی کشاورزی برای ۵ روز آینده
اداره هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای، توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی از روز جمعه (امروز) تا روز سه‌شنبه (۱۲ تا ۱۶ آبان ماه) را به زارعان و باغداران مناطق مختلف کشور ارائه...
بیشتر بخوانید

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریور ۹۶

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریور ۹۶
توصیه‌های هواشناسی کشاورزی در تاریخ ۱۳ تا ۱۷ شهریور ۹۶ استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در استان زنجان در...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۲/۰۶/۹۶ -۰۷/۰۶/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۲/۰۶/۹۶ -۰۷/۰۶/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۲/۰۶/۹۶ -۰۷/۰۶/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربایجان...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶- ۲۰/۰۵/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶- ۲۰/۰۵/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۱۶/۰۵/۹۶ لغایت ۲۰/۰۵/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز پنج شنب...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ – ۳۰/۰۴/۹۶)

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ – ۳۰/۰۴/۹۶)
توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۲۶/۰۴/۹۶ لغایت ۳۰/۰۴/۹۶) استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان آذربا...
بیشتر بخوانید

توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه

توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه
توصیه های هواشناسی(۱۹-۲۳)مرداد ماه استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان: باغبانی: احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان در...
بیشتر بخوانید