توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان

• باغبانی:
• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• پایش طغیان کنه ها و مگس سفید با توجه به افزایش دمای هوا
• انجام آبیاری منظم و پوشاندن خوشه های خرما با پوشش مناسب جهت جلوگیری از خشکیدگی
• استفاده از کودهای پتاسه با درصد بالا در نخلستان ها جهت کاهش خشکیدگی خرما در مناطق شرقی استان کرمان
• حذف علف های هرز به صورت مکانیکی و هرس پاجوش ها در باغات پسته
• کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده
• استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط
• برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز
• استفاده از کولتیواتور جهت دفع مکانیکی علف های هرز و خاک دهی پای بوته ها به همراه مصرف کودهای سرک ازته در مزارع سیب زمینی
• مبارزه با نسل اول آفت پروانه پوست خوار میوه پسته یک هفته بعد از تشکیل میوه های پسته و برای نسل های بعدی در صورت نیاز و بر اساس تراکم آفت ، مبارزه شیمیایی تحت نظر کارشناسان گیاهپزشکی
• استفاده از تله های زرد رنگ عمودی جهت مبارزه غیر شیمیایی با آفت مگس گیلاس با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان آفت
• بهترین زمان سم پاشی جهت مبارزه با آفت پسیل پس از مشورت با کارشناسان گیاه پزشکی
• ردیابی و مبارزه آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی آن در شهرهای جنوبی با کسب نظر کارشناسان مربوطه
• زراعی:
• مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

نظر بدهید