توصیه های هواشناسی کشاورزی استان خراسان شمالی

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان خراسان شمالی

• باغبانی:
• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز های سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
• خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختلال فعالیت ریشه‎ها
• آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا
• هرس سبز و بریدن برگ های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک
• زراعی:
• کنترل میزان آب کرت های شالیزارهایی که جهت نشاء اختصاص داده شده
• اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

نظر بدهید