خدمات ویژه مخصوص کانالهای کشاورزی

خدمات ویژه مخصوص کانالهای کشاورزی

خبرگزاری ایاگنا بعنوان بزرگترین منبع خبری حوزه کشاورزی پیرو برنامه های جدید که مطابق با هدفهای متعالی این خبرگزاری میباشد در کاری جدید و برای اولین بار در کشور در حوزه خبری در نظر دارد بصورت مستقیم با کانالهای کشاورزی معتبر و گروهای فعال تخصصی در حوزه کشاورزی همکاری نماید. روش همکاری بدین صورت میباشد که کانال های کشاورزی که پست های آنها بالای ۲۵۰۰ مشاهده و گروهایی با تعداد عضو بالای ۳۰۰۰ میتوانند در دسته بندی های زیر ثبت نام کنند. و بصورت فوری اخبار مربوطه را در آن واحد در گزوه یا کانال خود  بدون داشتن نقل قول (فروارد) دریافت کنند (به نام خود کانال یا گروه ارسال میشود. این کار برای صاحبان کانال و گروه ایجاد تمایز و برتری نسبت به دیگر رقبا میکند و همچنین اعتبار آن به دلیل انتقال سریع اخبار افزایش میباد. در این روش به هیچ وجه تبلیغاتی انجام نمیشود و تمام پروسه برای خود کانال و گروه میباشد. قابل بذکر است دسته ها و تعداد مورد همکاری بسیار محدود و طبق لیست زیر میباشد و اولیت به اساس درخواست میباشد. (برای هر دسته تنها ۲ کانال و ۲ گروه قبول میشود)

 

.

حوزه باغبانی کانال ها و گروهای  اختصاصی محصولات

پسته (شامل قیمت روز – اخبار و بازار وابسته)-

خرما (شامل قیمت روز – اخبار و بازار وابسته)-

  پرتقال (شامل قیمت روز – اخبار و بازار وابسته)-

.

حوزه زراعت کانال ها و گروهای اختصاصی محصولات

چای ( اخبار و بازار وابسته)

– گندم و جو( اخبار و بازار وابسته)

– دانه های روغنی ( اخبار و بازار وابسته)

– گیاهان دارویی( اخبار و بازار وابسته)

– هندوانه ( اخبار و بازار وابسته)

– برنج ( اخبار و بازار وابسته)

– زعفران (اخبار و بازار وابسته)

– چغندر ( اخبار و بازار وابسته)

– پنبه ( اخبار و بازار وابسته)

.

حوزه دام (کامل

(شامل قیمت -بازار وابسته- اخبار )

.

حوزه طیور (کامل

(شامل قیمت روز – اخبار و بازار وابسته)

.

آبزیان (کامل

(شامل قیمت روز – اخبار و بازار وابسته)

.

صاحبان کانال ها و گروهای مربوطه جهت ارسال درخواست میتوانند به آی دی @iagna در تلگرام  با موضوع همکاری پیام دهند

 

نظر بدهید