نهالکاری۶۰۰ هکتار از بیابانهای استان بوشهر

نهالکاری۶۰۰ هکتار از بیابانهای استان بوشهر

سهیل مهاجری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان بوشهر روزشنبه درگفت وگو با خبرگزاری افزود: در زمان حاضر۱۴ درصد از مساحت کل استان بوشهر شامل ۳۳۱هزار و ۶۸۲ هکتار را بیابانها شامل پهنه های ماسه ای، زمینهای شور و بدون پوشش تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: همچنین ۱۶کانون بحران فرسایش بادی به مساحت ۴۵۴هزار و ۶۴۱ هکتار در استان بوشهر شناسایی شده است.
مهاجری اظهارکرد: تاکنون طرحهای مطالعاتی بیابان زدایی در سطح بیش از ۲۷۶ هزارو ۲۰۸ هکتار، پرورش جنگلهای دست کاشت بیابانی به مساحت یکهزارو ۵۸۷ هکتار، مدیریت جنگلهای دست کاشت بیابانی در سطح دو هزارو ۷۸۴ و مدیریت مناطق بیابانی به مساحت ۵۴ هزارو ۷۴۹ هکتار انجام گرفته است.
وی یادآورشد: از ۴۰ سال گذشته تاکنون ۳۱هزار هکتار از اراضی بیابانی و کانونهای بحران فرسایش بادی با انجام عملیاتهای نهالکاری، بذرکار، بوته کاری و مدیریت هرزآب تثبیت شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: گونه های مورد استفاده در نهالکاری ها شامل گز، اسکنبیل، کهور پاکستانی، آکاسیا ویکتوریا، آکاسیا سالیسینیا و کنار بوده است.
مهاجری افزود: در برنامه پنجم توسعه ۱۵۶هزار اصله نهال تولید، یکهزار و۲۹۱هکتار نهالکاری، ۷۰۲هکتار مدیریت روان آب با احداث هلالی آبگیر و ۲۷۰ مورد روان آب با احداث بند خاکی انجام شده است.
مهاجری با اشاره به اجرای طرح ترسیب کربن در منطقه شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان گفت: این پروژه برای تحقق یکی از اولویتهای توسعه دولت با هدف بیابان زدایی و به منظور توسعه مدل مدیریتی مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن هوا طراحی شده است.
وی، راهبرد اصلی پروژه ترسیب کربن را رعایت مسائل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در احیا و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی عنوان کرد.
مهاجری اظهارکرد: پروژه ترسیب کربن در هشت روستای بخش شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان به مساحت ۶۱هزار و ۵۶۰ هکتار در دست اجراست.
وی مهمترین دستاوردهای پروژه ترسیب کربن را احداث یک باب آب انبار، ۹۰ هکتار هلالی آبگیر، ۳۶۶مورد بند خاکی، ۳۲۸هکتار نهالکاری با مشارکت اهالی روستا، تشکیل ۴۰ گروه توسعه روستایی با ۳۶۰عضو، تشکیل چهار صنوق توسعه خرد اعتباری با استفاده از پس اندازهای مردمی، برگزاری دوره های آموزشی مختلف عنوان کرد.
مهاجری گفت: تاکنون نشستهای هماهنگی مدیران اجرایی و ستادی پروژه، برگزاری نشستهای اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات با حضور مردم، تهیه نقشه مشارکتی منابع طبیعی، اجتماعی و گردش روستایی با حضور اعضای کمیته توسعه و مردم در روستاهای هدف، انجام مرحله روند یابی و تقویم فصلی و روزانه انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: آموزش و تدوین آئین نامه صندوقهای اعتباری خرد روستایی و عقد تفاهم نامه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان با مرکز فنی و حرفه ای برای برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با شرکت گاز برای همکاری در اجرای نهالکاری از جمله اقداماتی است که تاکنون در قالب پروژه ترسیب کربن در بخش شبانکاره اجرا شده است.
وی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به اعضای صندوق به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، ایجاد یا تثبیت مشاغل روستایی به تعداد۶۰ مورد، عضویت ۲۴۳نفر از اهالی روستاهای هدف در تعاونی فراگیر ملی ارزش آفرینان سبز دشتستان و خرید ۴۹۸سهم از تعاونی توسعه اعضای صندوق را از جمله دیگر اقدامات انجام شده در پروژه ترسیب کربن عنوان کرد.

نظر بدهید