همایش مدیران اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی منطقه ۲ کشور در خرم آباد

همایش مدیران اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی منطقه ۲ کشور در خرم آباد

برگزاری کارگاه آموزشی و همایش منطقه ۲ کشور با عنوان بازاریابی در مدیریت جامع حوزه آبخیز با حضور مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و با مشارکت ۱۱ استان زاگرس نشین به میزبانی استان لرستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار ایاگنا مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حوزه زاگرس جدا از گستردگی و تنوع و غنا می تواند در اشتغال ،سهم عمده ای داشته باشد گفت: در اشتغال دو نکته مغفول مانده وجود دارد که این باعث می شود، اشتغال پایدار نباشد، یعنی اگر ما زنجیره اشتغال را تصور کنیم ، آموزش و بازاریابی دو حلقه مورد غفلت می باشند.غلامرضا هادربادی با اشاره به توجه جدی حوزه بازاریابی در عرصه جنگل ها و مراتع افزود: ما معتقدیم، اگر موضوع بازاریابی در عرصه جنگل های زاگرس انجام شود، نه تنها در حفظ و احیاء آنها موثر خواهد بود، بلکه می تواند بار مهمی از اشتغال حوزه زاگرس را مرتفع نماید.

وی جنگل و مرتع را منبع اشتغال مولد دانست و تصریح کرد: نمی شود انتظار داشت کسی جنگل را حفظ کند اما نفعی از جنگل به او نرسد و اگر نفعی از جنگل به او برسد ، آن را حفظ می کند.هادربادی اظهار داشت: نفع رساندن به این صورت اتفاق می افتد که ما محصولات فرعی جنگل های زاگرس را از نظر ارزش افزوده و تنوع، افزایش دهیم و به قیمتی به فروش برسد که باعث شود دلبستگی به جنگل مضاعف گردد.

🔻در ادامه این جلسه، دبیر همایش منطقه دو کشور و رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: هدف از برگزاری این همایش ، استفاده از مشارکت مردم در احیای واقعی منابع طبیعی و حفظ انفال با استفاده از شیوه ها و تجربیات بدست آمده توسط سایر استانها می باشد.

🔻 داریوش حیدری چگنی تصریح کرد:این همایش به منظور توانمندسازی جوامع محلی در دستیابی به اقتصاد پایدار و معیشت بدون آسیب ، شیوه های مناسب تغییر بهره وری و هدایت بهره برداران حوزه منابع طبیعی برگزار گردیده است.

دراین همایش ،فعالیت های درآمدزا، با پرهیز از هدر رفت منابع پایه و حفظ آب ، خاک و صیانت از جنگل ها بعنوان پشتوانه کشاورزی مورد بحث واقع شد.

خبرنگار : پری نوری

نظر بدهید